Shri Vishwaradhya Vidyavardaka Samste
Abbetumkur, Yadgir-585202
D.Ed Collage Details:
Name of college : Shri Vishwaradhya D.Ed College
Started on : 30/11/2004
NCTE Registration code : APS01848
Pincipal name : Sri shivarayagouda patil
Phone: 9980904351
Email: svvs770@gmail.com
Document Links: