Shri Vishwaradhya Vidyavardaka Samste
Abbetumkur, Yadgir-585202

Parama pujya Dr. Gangadhar maha swamiji